Garantiniai įsipareigojimai:

Kiekvienai www.meiga.lt parduodamai prekei suteikiama vienerių metų garantija.

GARANTIJOS SĄLYGOS (ATSISIŲSTI PDF)

Ši garantija skirta UAB "Meiga" įmonėje pirktiems prietaisams. Garantija galioja 12 mėnesių nuo prietaiso pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip. UAB „Meiga“ pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais: 1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo; 2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų; 3. Dėl pažeidimų atsiradusių nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje; 4. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant; 5. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo; Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais: 1. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;

2. Prietaisas sugedo dėl kitų programų įdiegimo, ardymo.

3. Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.

4. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo.

5. LED švieslentėse ar ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LED švieslentėse ar ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.

6. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos .

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

1. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą , jei to reikalauja pardavėjas;

2. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;

3. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;

4. Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekė negrąžinama. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5. Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo kreiptis į UAB „Meiga“ arba artimiausią pardavėjo nurodytą įgaliotą serviso įmonę;

6. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;

7. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami UAB „Meiga“ būstinėje arba įgalioto serviso per 14-21 dienas nuo prietaiso perdavimo įgaliotam servisui arba per 45 dienas, jei detalę reikia atsivežti iš užsienio;

8. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, - negalima pašalinti;

9. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos;

10. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 3 mėn. nuo remonto užbaigimo UAB „Meiga“ turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti.

Prietaisų eksploatavimo sąlygos:

1. LED lemputės turi gerai aušintis savaiminės ventiliacijos būdu, griežtai draudžiama švieslentę betarpiškai glausti prie lango (minimalus atstumas nuo stiklo turi būti ne mažesnis nei 4 mm), uždengti ją medžiaga, stabdančia savaiminę LED ventiliaciją.

2. Santykinė oro drėgmė iki 95%,;

3. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją, dulkių;

4. Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau nei 6 val normaliose klimatinėse sąlygose;

5. Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje aplinkos temperatūra aukštesnė į patalpą, kurioje aplinkos temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros tinklą ne mažiau kaip 3-5 val;

6. Montuojant lauko švieslentes nepažeisti jų korpuso, kad vanduo nepatektų į jų vidų.

7. Lauko švieslentėms : žiemos metu švieslentės ir ekranai turi būti pastoviai įjungti;

8. Visi prietaisai turi būti įžeminami, elektros tinklas turi būti techniškai tvarkingas, maitinimo įtampa 220V (±10%), dažnis 50Hz. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus ar stabilizatorius. - santykinė oro drėgmė – iki (95) % ;

Dėmesio draudžiama:

1. Prietaisą statyti arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių.

2. Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą.

3. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

Patarimas:

Kiekviena švieslentė turi automatinio ryškumo persijungimo funkciją skirtingu paros metu. Nepamirškite jos įjungti, taip sutaupysite el.energiją, prailginsite LED tarnavimo laiką ir neerzinsite kitų ryškiu spindesiu tamsesniu paros metu. Siekdami išvengti nesusipratimų, patariame prieš atvežant sugedusį ar neveikiantį prietaisą garantiniam remontui būtinai susisiekti su mumis telefonu ar elektroniniu paštu, galbūt mūsų specialistams pavyks sutaupyti Jūsų brangų laiką ir lėšas nemokamu, geru patarimu. Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų.

Garantinio remonto serviso kontaktai: Tel. +37069820328, +37068645650,  el.paštas: Kontaktai  Aptarnavimo vietos: didesnių matmenų švieslentėms : Atžalyno g. 4, Gineitiškės, Vilniaus raj., mažesnių matmenų švieslentėms Savanorių pr. 1-29, Vilnius. Nemokamas atvykimas garantiniu laikotarpiu tik Vilniaus mieste.