Privatumo ir duomenų apsaugos politika

 Jūsų duomenų rinkimas, apdorojimas (saugojimas, redagavimas, siuntimas, blokavimas ir ištrynimas) ir naudojimas išimtinai remiasi galiojančiais duomenų apsaugos nuostatais ir LR bei ES įstatymais ir rekomendacijomis. Meiga.lt svetainėje  mes neprašome lankytojų pateikti savo duomenis ,išskyrus atvejus, kuomet Jūsų duomenys  ( vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir el.pašto adresas) yra reikalingi tinkamai įvykdyti sudarytus sandorius su Pirkėju, ir registruojant lankytojui savo paskyrą, tikslu pagreitinti pirkimo-pardavimo procedūrą arba gauti papildomas nuolaidas prekėms. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti. Mes nenaudojame Jūsų pateiktų duomenų rinkodaros tikslais, nesiunčiame jokių pranešimų el. paštu, SMS, Facebook ir panašiai, išskyrus atvejus, kuomet privalome  tai padaryti, kad tinkamai įvykdytume sandorį arba Jūsų prašymu suteikti informaciją apie teikiamas paslaugas ir prekes. Pilnai apie UAB "Meiga" Privatumo ir duomenų apsaugos politiką galima perskaityti čia.